Jednoosobowa działalność gospodarcza

07.14.11

Posted by admin  |  Komentarze są wyłączone

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej jest najpopularniejszą formą działalności gospodarczej prowadzoną przez samodzielnego przedsiębiorcę. Jest to również najprostsza forma tejże działalności. Z dniem 31 marca 2009 roku weszła nowelizacja do ustawy dotyczącej zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność. Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorca może załatwić wszystkie formalności związane z założeniem działalności gospodarczej w „jednym okienku”. Niestety, w praktyce wygląda to troszkę inaczej.

Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne oraz jednoosobowe spółki posiadające osobowość prawną. Jednoosobowa działalności gospodarcza nie wymaga dużych nakładów finansowych, a właściciel sam podejmuje właściwe dla niego decyzje związane z prowadzeniem działalności. Minusem jest fakt, iż cała odpowiedzialność spada na właściciela firmy, który odpowiada za nią własnym majątkiem.

Zasady działania tego typu przedsiębiorstw zostały szczegółowo opisane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

07.14.11

Posted by admin  |  Komentarze są wyłączone

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form zakładania przedsiębiorstw zarówno w Europie, jak i w Polsce. Sp. z o.o. to rodzaj przedsiębiorstwa kapitałowego, posiadający osobowość prawną. Kapitał zakładowy takiej spółki powinien posiadać nie mniej niż 5 000 zł. Sp. z o.o. może posiadać jednego lub więcej pracowników, reprezentowana jest przez Zarząd, w którego skład wchodzą wspólnicy lub osoby spoza grona wspólników.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się jednak z wieloma formalnościami i niestety jest bardzo czasochłonne. Pierwszym etapem założenia Sp. z o.o. jest zawarcie pisemnej umowy w formie aktu notarialnego. Następnie wspólnicy wnoszą wymagany wkład do spółki. Kolejnym krokiem jest ustanowienie organów Sp. z o.o. oraz rejestracja w rejestrze przedsiębiorstw (KRS). Następnym krokiem jest otwarcie rachunku bankowego. Zarejestrowanie Sp. z o.o. wiąże się z wieloma kosztami.

Z chwilą wpisu do KRS spółka uzyskuje osobowość prawną. Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest regulowane przez Kodeks spółek handlowych.

Public relations

07.14.11

Posted by admin  |  Komentarze są wyłączone

Public relations to z ang. dosłownie relacje publiczne, czyli kontakty firmy lub innego podmiotu z otoczeniem. Istnieje wiele definicji public relations.

Głównym celem stosowania public relations w dziedzinie marketingu, a taka właśnie przypisana jest działaniom przedsiębiorstw jest kreowanie wizerunku firmy. Poprzez public relations dana firma przekazuje informacje o swojej działalności do otoczenia, prezentując swoje usługi i towary za pomocą mediów. Specjaliści do public relations opracowują specjalne oferty do grup docelowych, czyli potencjalnych klientów. W celu kształcenia takich specjalistów, w Polsce powstały specjalne wydziały na uczelniach zajmujące się public relations. Dzięki public relations firma otrzymuje rozgłos, a konsumenci mogą dowiedzieć się czegoś więcej o danej firmie.

Public relations to świadome i zaplanowane stosunki w tym wypadku firmy z grupą docelową, które ma na celu wzbudzić zainteresowanie otoczenia oraz wzbudzenie zainteresowania danym przedsiębiorstwem.